PENGARUH KEBIASAAN

Berhadapan dengan iman, tegak pula kebiasaan yang bukan kecil pengaruhnya dalam kehidupan & tingkah laku manusia. Kebiasaan ini, pada mulanya hanya berupa memperturutkan kesukaan kepada sesuatu. Diturutnya & sekali lagi diturutnya sampai berkali-kali. Habis hari berganti hari terus begitu, sampai menjadi kebiasaan. Menghadapi kebiasaan ini, akal & fikiran manusia kelihatan lemah, tiada berdaya. Buktinya, banyak orang yang telah mengetahui bahawa kebiasaan itu buruk & membahayakan dirinya sendiri, tetapi sukar baginya untuk menghentikan.

Kerana melihat besarnya pengaruh kebiasaan ini, banyak juga ahli pengetahuan yang mengatakan, bahawa manusia itu adalah hamba kebiasaan & dicetak menurut kebiasaan alam sekelilingnya. Segala perbuatan, cara makan & minum, melangkah & berjalan, berkata & bertutur bahasa, bahkan pandangan hidup & cara berfikirnya, semua dipengaruhi oleh kebiasaannya & kebiasaan orang-orang sekelilingnya. Maka beruntunglah orang yang mempunyai kebiasaan baik, & sangat malanglah orang yang mempunyai kebiasaan buruk! Cukup untuk menjadi bukti, apa yang kita lihat dengan mata sendiri, nasib peminum minuman keras & candu, pemain judi & kaum penjahat. Sanggupkah kekuatan iman melawan kekuasaan kebiasaan ini?

KEKUASAAN IMAN LEBIH KUAT

Untuk memerdekakan diri dari pengaruh kebiasaan yang telah mempunyai kedudukan begitu kuat, diperlukan perjuangan sengit & melakukan serangan besar-besaran. Tiadalah akan dapat mengalahkan kebiasaan itu, selain dari orang yang mempersenjatai dirinya dengan kemahuan yang kuat & semangat yang membara. Kemahuan yang tidak akan bergoncang & semangat yang tidak akan kendur, tidak mengenal putus asa & perasaan mundur maju. Inilah kunci kemenangan melawan kebiasaan yang buruk, yang telah mempunyai kedudukan teguh dalam diri atau berkembang luas dalam suatu masyarakat. Tidak cukup melawannya dengan hukuman keras & undang-undang semata-mata.

Petikan daripada:

“Iman & Kehidupan”. Bab: Iman & Moral. Karya Dr. Yusuf al-Qaradawi. Terbitan Dewan Pustaka Fajar, Cetakan Kedua, 2008. Judul asal dalam B.Arab: “Al-Iman wa Al-Hayat”, 1985.

Advertisements